Hoppa till innehåll

Du som åker med lastbil till Ryssland: transporttillstånd beviljas av Trafi fr.o.m. 1.7.

27.6.2018 14.40
Pressmeddelande

Beviljandet av bilaterala transporttillstånd för godstrafik överförs den 1 juli 2018 från Tullen till Trafiksäkerhetsverket Trafi. Transportillståndet blir också avgiftsbelagt (10 euro).

Ryska myndigheter kan för inresa kräva ett bilateralt transporttillstånd för godstrafik för alla fordon som registrerats som lastbil och väger mer än 3,5 ton, också för fordon utan last.

Tullen vill påminna alla som ska till Ryssland med lastbil om att man inte längre kan få transporttillstånd på tullkontoren vid gränsen, utan transporttillstånd ska sökas hos Trafi i god tid före gränsövergången med en ansökan om transporttillstånd (H100sr) som ska skickas till Trafis registratorskontor. Handläggningstiden för ansökan är för närvarande högst fem vardagar.

Tillstånd som utfärdats av Tullen gäller till den 31 januari 2019, eller tills tillstånden är stämplade.

Ansökan om transporttillstånd (H100sr) finns på Trafis webbplats: Internationella transporttillstånd

Mera information från Trafi: ani.sohlberg(at)trafi.fi

Kundmeddelande