Hoppa till innehåll

Dröjsmål i ibruktagandet av Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid Ålands skattegränsdeklarering

Utgivningsdatum 25.11.2019 12.34
Pressmeddelande

På grund av tekniska problem kommer ibruktagandet av Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i deklarationstjänsten för Ålands skattegräns, ALA, att fördröjas. Den planerade ibruktagningsdagen var den 23 november 2019.

Tjänsten är dock hela tiden tillgänglig, eftersom Katso-identifieringen fungerar normalt. Man kan även ge Suomi.fi-fullmakter i tjänsten Fullmakter. Vi informerar genast när ibruktagandet av Suomi.fi-identifikation och -fullmakter har lyckats.

Mera information om identifiering i Tullens e-tjänster

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering