Hoppa till innehåll

Direkt meddelandedeklarering ändras: ett nytt meddelande om schemafel tas i bruk

15.4.2019 9.49
Pressmeddelande

Om ett företag skickar en deklaration med strukturfel till Tullen, avvisar Tullen deklarationen fr.o.m. den 2 maj 2019 kl. 10 med ett nytt meddelande om schemafel.

Tullen begär att kunderna självständigt testar mottagandet av det nya meddelandet om schemafel i Tullens kundtestmiljö. Testningen har kunnat genomföras sedan den 25 februari 2019.

Tullen avvisar applikationsmeddelandet som företaget skickat om det strider mot XML-schemat. I nuläget avvisas deklarationen med ett systemspecifikt svarsmeddelande. I fortsättningen kommer Tullen att avvisa deklarationen med ett nytt schemafelmeddelande för direkt meddelandedeklarering.
Ett enhetligt schemafelmeddelande tas i bruk i:

  • Importsystemet ITU
  • Transiteringssystemet
  • Systemet för skattegränsen på Åland (ALA)
  • Statistiksystemet Intrastat
  • Punktskattesystemet EMCS
  • Tullens nya tullklareringssystem som tas i bruk i under våren (UTU)

Inga ändringar görs i exportsystemet ELEX eller i deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter AREX.

Tullen rekommenderar att företagen validerar sina deklarationer enligt den meddelandestruktur som Tullen fastställt innan deklarationerna skickas till Tullen. På så sätt kan företaget förhindra att ett meddelande med fel struktur skickas till Tullen.

De uppdaterade ställena i meddelandet är angivna i kursiv stil.

Mera information:
Teknisk guide om direkt meddelandedeklarering
Via e-post TH.DirectMessageExchange(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering