Hoppa till innehåll

Direkt meddelandedeklarering ändras: ett nytt meddelande om schemafel tas i bruk

15.2.2019 0.00
Pressmeddelande

Om företaget från och med 5.2.2019 skickar en deklaration med strukturfel till Tullen, avslår Tullen deklarationen med ett nytt meddelande om schemafel.

Tullen begär att kunderna självständigt testar mottagandet av det nya meddelandet om schemafel i Tullens kundtestmiljö. Testningen kan utföras från och med 25.2.2019.

Tullen avvisar applikationsmeddelandet som företaget skickat om det strider mot XML-schemat. I nuläget avvisas deklarationen med ett systemspecifikt svarsmeddelande. I fortsättningen kommer Tullen att avvisa deklarationen med ett nytt schemafelmeddelande för direkt meddelande deklarering.
Ett enhetligt schemafelmeddelande tas i bruk i:

  • Importsystemet ITU
  • Transiteringssystemet
  • Tullens nya tullklareringssystem som tas i bruk i under våren (UTU)

Inga ändringar görs i exportsystemet ELEX eller i deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter AREX.
Tullen rekommenderar att företagen validerar deklarationer enligt den meddelandestruktur som Tullen fastställt innan de skickas till Tullen, då kan företaget förhindra att ett meddelande med fel struktur skickas till Tullen.

Mera information:
Teknisk guide om direkt meddelandedeklarering
Via e-post TH.DirectMessageExchange(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering