SV

Direkt från grundkursen ut på fältet – Tullens sedelhund Massi har gjort sitt första fynd!

14.7.2014 15.00
Pressmeddelande

Sedelhunden Massi, som i juni utexaminerades från Tullens hundskola, hittade 13 000 euro i kontanter hos en resande på Helsingfors-Vanda flygplats.

Onsdagen den 9 juli fäste Massi uppmärksamhet vid en resande som var på väg från Tyskland till Bangkok via Helsingfors. Vid kontroll hittades hos resanden 13 000 euro i kontanter som han inte hade gjort någon anmälan om kontanta medel för. Fyndet är ett bra resultat för den unga hunden. Det visar att hundens skolning har fungerat och att hunden är aktiv och ivrig att lära sig. Som belöning fick Massi en lekstund med sin husse Timo och ett smaskigt ben.

Sedelhundarna är mycket viktiga arbetsredskap för Tullen och de behövs bl.a. för bekämpning av grå ekonomi, för att hitta kontanter som tjänats in genom brottslig verksamhet. Sedelhundarna har en viktig position på den livligt trafikerade Helsingfors-Vanda flygplats och på gränsövergångställena vid den östra gränsen.

Resande ska anmäla sina medhavda kontanter till Tullen. Anmälningsplikten gäller personer som har med sig kontanter till ett värde av minst 10 000 euro när de anländer till eller lämnar Europeiska gemenskapens område. Kreditkort behöver inte anmälas. Förordningen har varit i kraft i alla EU-medlemsländer från och med den 15 juni 2007.  Kontanter som inte anmäls kan vara direkt kopplade till penningtvätt och eventuellt också finansiering av terrorism.

Tullen deltar i SuomiAreena i Björneborg 16–18.7.2014. Massis skicklighet kan beundras onsdagen den 16 juli på torgestraden kl. 11.00–11.15 och på suomiareena.fi–scenen kl. 13.00–13.15.

Mera information

Hundförare Timo Pasanen, tfn 040 332 6902
Tullchef Mika Pitkäniemi, tfn 040 332 3810
Tullöverinspektör Kirsi Taipale, tfn 040 332 3863

 

Pressmeddelande