Hoppa till innehåll

Det minsta momsbelopp som uppbärs vid varuimport sjunker till 5 euro 1.1.2013

Utgivningsdatum 5.5.2011 8.03 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.27
Pressmeddelande

66/2011, MH/TNu

Gränsen för det minsta momsbelopp som uppbärs vid varuimport sjunker den 1 januari 2013 från nuvarande 10 euro till 5 euro. Detta genomförs genom en lag om ändring av mervärdesskattelagen (267/2011) som utfärdades den 25 mars 2011.

Genom denna lag om ändring av mervärdesskattelagen fogades en ny 101 b § till lagen. Enligt bestämmelsen är det minsta skattebelopp som vid mervärdesbeskattningen av varuimport uppbärs eller indrivs 5 euro. Denna gräns tillämpas inte i situationer som avses i 2 § 2 mom. i tullförordningen (1543/1994).

Tullförordningens 2 § 2 mom. ändrades genom statsrådets förordning nr 961/2010 som trädde i kraft den 17 november 2010.

Mervärdesskattelagens 101 b § gäller varuimport till Finland från områden utanför EU:s tull- och mervärdesskatteområde, import från Åland till Fastlandsfinland och vice versa samt import till Finland från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför EU:s mervärdesskatteområde. En förteckning över EU:s tull- och skatteområden finns på Tullens webbplats www.tulli.fi.

Gränsbeloppet på 5 euro tillämpas inte på alkoholdrycker och tobaksprodukter som resande och personer som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett tredjeland för med sig eller som sänts till enskilda personer.

Mervärdesskattelagens 101 b § träder i kraft den 1 januari 2013.

Mera information: Tuula Nummela, tfn 040 332 2449.

TMD