Hoppa till innehåll

Den slutliga statistiken för år 2009 publiceras den 31 augusti 2010

Utgivningsdatum 28.4.2010 9.00 | Publicerad på svenska 8.2.2017 kl. 12.15
Pressmeddelande

Tidigare publicerades statistikårets slutliga statistik i maj månad året efter statistikåret.Nu har publiceringen av statistiken skjutits fram, främst för att ytterligare förbättra kvaliteten på statistiken för de sista månaderna under det föregående året.Därmed följer Tullen i fortsättningen Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken.

Tidigare publicerades statistikårets slutliga statistik i maj månad året efter statistikåret.Nu har publiceringen av statistiken skjutits fram, främst för att ytterligare förbättra kvaliteten på statistiken för de sista månaderna under det föregående året.Därmed följer Tullen i fortsättningen Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken.

Varje månads statistik genomgår en kontrollprocess där korrigeringar kan ske också av statistik som publicerats tidigare månader.Flest korrigeringar görs vanligtvis under månaden efter statistikmånaden och under den därpå följande månaden.Statistiken för år 2009 uppdateras i enlighet med den nya praxisen sista gången den 31 augusti 2010. Då publiceras också den detaljerade statistiken för det innevarande året fram till juni.

Dröjsmål i inlämnandet av statistiskt material har en väsentlig inverkan på justeringen av statistiken.Typiska fel i statistikdeklarationerna är bl.a. felaktig varukod eller landkod samt fel i värde- och kvantitetsuppgifterna.Statistiken över internhandeln kontrolleras genom att jämföra med mervärdesskatteuppgifterna.

De preliminära uppgifterna för år 2009 publicerades den 9 februari 2010 och den preliminära detaljerade statistiken den 4 mars 2010.

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information: statistikchef Timo Koskimäki (tfn 040 332 1851) eller tullöverinspektör Olli-Pekka Penttilä (tfn 040 332 1862)
Statistikmeddelande