Hoppa till innehåll

Den särskilda tiden för begäran om omprövning gällande skattesats på begagnat fordon går ut 2.1.2017

Utgivningsdatum 7.12.2016 11.00
Pressmeddelande

Skattesatsen på ett fordon som beskattats som begagnat kan på begäran omprövas, om beskattningen verkställts den 1 januari 2012 eller därefter. Tidsfristen för begäran om omprövning är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes, dock åtminstone till och med den 31 december 2016. Således kan man ännu söka ändring av skattasatsen i beskattningsbeslut som fattats år 2012. Begäran om omprövning ska vara Tullen tillhanda senast den 2 januari 2017 kl. 16.15. I övrigt har tiden för begäran om omprövning av 2012 års beskattningsbeslut gått ut.  

Den ordinarie tiden för omprövningsbegäran är tre år från början av kalenderåret efter det år då bilskattebeslutet fattades. Omprövningsbegäran ska lämnas till Tullen inom tidsfristen och vara Tullen tillhanda senast den sista dagen av tidsfristen för ändringssökande innan ämbetsverket stängs. För bilskattebeslut som fattats under år 2013 ska begäran om omprövning vara Tullen tillhanda senast den 2 januari 2017 kl. 16.15.

Hittills har cirka 32 000 begäranden om omprövning av skattesats lämnats in till Tullen, och av dessa har cirka 25 000 behandlats. Den genomsnittliga handläggningstiden för omprövningsbegäranden är för närvarande cirka 10 månader.  

>> Bilskatt på begagnat fordon

 

>> Sökande av ändring av bilskattMera information:
Bilskatterådgivning, tfn 0295 5203

Mediemeddelande