Hoppa till innehåll

Den populära Tullräknaren förnyas – användarna har möjlighet att bidra

Utgivningsdatum 3.12.2020 8.30
Pressmeddelande

Den omarbetade Tullräknaren är nu öppen för testning på adressen tulli.fi/sv/tullraknare/beta. Tullräknaren är en av Tullens populäraste tjänster på nätet. Med hjälp av den kan konsumenter som köper varor i utländska nätbutiker på förhand uppskatta det slutliga priset för varorna där även tullavgift och moms har beaktats. Målet med den nya tjänsten var att göra den tillgänglig för alla och optimerad för mobila enheter.

Utgångspunkten för projektet var att förbättra tjänstens tillgänglighet och tekniska utförande. Den nya Tullräknaren är framtagen för att fungera med diverse terminaler, dvs. den är lätt att använda med såväl mobiltelefon som dator. Dessutom har tillgängligheten i tjänsten beaktats så att även till exempel personer med synnedsättning enkelt kan använda den. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt det visuella och åt att skapa tydliga texter.

Som en separat helhet i tjänsten finns delen Försändelsen är på väg – Hur får jag den?, där man åskådliggör vad användaren ska tänka på för att få paketet hem till sig då det är dags för leverans.

Användarnas önskemål har beaktats

Tullräknaren är till hjälp för omkring 350 000 användare varje år. Den ursprungliga Tullräknaren utvecklades i samarbete med universitetsstuderande och kunder och lanserades år 2018. Sedan dess har man samlat in kundrespons som har använts då man tagit fram den nya versionen.

Kunderna har i synnerhet önskat att det skulle vara lättare att hitta olika produkter i tjänsten. Detta önskemål kommer att uppfyllas i och med att betydande förbättringar görs i Tullräknarens användbarhet. Tjänsten kommer att förses med sökfält så att man snabbt kan hitta olika länder och varukoder för produkterna.

Ge respons och var med och utveckla Tullräknaren

Den nya Tullräknaren är nu i betastadiet och går alltså in i den slutliga testningsfasen innan publicering. Testversionen har öppnats för alla så att vi kan få värdefull respons direkt av användarna och finslipa tjänsten före den publiceras. Den nya Tullräknaren tas i bruk nästa år. Tills dess står den nuvarande Tullräknaren till förfogande.

Du kan testa den nya Tullräknaren och ge respons om den på adressen: https://tulli.fi/sv/tullraknare/beta

Mera information
tullöverinspektör Nadja Painokallio, fornamn.efternamn@tulli.fi
tullöverinspektör Ilkka Kähkönen, fornamn.efternamn@tulli.fi

Kundmeddelande