Hoppa till innehåll

Den nya tullstationen i Kivilompolo invigs idag

8.10.2019 8.00
Pressmeddelande

Förnyelsen av tullstationer vid gränsen mellan Finland och Norge fortsätter idag i Kivilompolo när den nya tullstationen och trafikområdet i Kivilompolo invigs kl. 14. I och med den nya tullstationen tar arbets- och trafikförhållandena samt övervakningstekniken vid stationen på en gång ett stort kliv från 1960-talet till detta årtusende. Finska tullen har också som avsikt att förnya två andra tullstationer som är belägna vid gränsen mot Norge. Efter Kilpisjärvi, som blev färdig år 2017, och Kivilompolo som blev färdig nu, kommer tullstationerna i Karigasniemi och Utsjoki att förnyas. På motsvarande sätt planerar norska tullen att i framtiden förnya tullstationerna på sin sida av gränsen i Neiden och Polmak.

I Kivilompolo arbetar norska och finska tulltjänstemän i gemensamma lokaler och utför arbetsuppgifter smidigt för båda ländernas räkning. Den nya stationen har sammanlagt 380 kvadratmeter lägenhetsyta i tre olika byggnader. Byggnadskostnaderna för den nya tullstationen uppgick till cirka 2,7 miljoner euro. Därutöver kostade byggandet av väg- och trafikområden 2,4 miljoner euro. Vid planeringen av byggnadshelheten satsade man på god funktionalitet och energieffektivitet och därför är tullstationen i Kivilompolo en ovanligt liten byggnad med beaktande av sitt ändamål.

-          Utrymmeseffektiviteten i Kivilompolo tullstation är av toppkvalitet. Trots det har man kunnat bygga säkra och funktionella arbetsutrymmen för de finska och norska tulltjänstemännen. Tullstationen har monterats av volymelement som byggts i en varm industrihall, vilket gör att man kunnat minimera vädrets inverkan på konstruktioner under bygget, framhäver Tullens materialdirektör Pirkko Paavola-Häggblom.

 

Med den nya tullstationen och skilda tullfiler har man förberett sig på en tillväxt i godstrafiken. Nya tydliga trafikarrangemang, ny belysning, trafikljus samt nya skilda tullfiler och stoppområden gör trafiken smidigare på stamväg 93 nära tullstationen och förbättrar säkerheten för trafiken, kunderna och personalen på området.

-          Trafikarrangemangen vid gränsövergångsstället är nu moderna, fungerande och säkra. Därtill har miljöfrågorna beaktats i trafikarrangemangen så att det för regn- och smältvatten byggts grundvattenskydd enligt nutida krav, berättar projektchef Tomi Tiuraniemi från Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral.

Finska tullen påbörjade sin verksamhet i Palojärvi i en husvagn våren 1963. Det första egentliga tullhuset byggdes i Maaselkävaara i Kivilompolo hösten 1966. Tullen i Kivilompolo hör administrativt till Torneå tulls område.

 

Pressmeddelande