Hoppa till innehåll

Den nya punktskattelagens inverkan på importförtullning

Utgivningsdatum 25.3.2010 12.40 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.10
Pressmeddelande

52/2010, JS/HHo

En ny punktskattelag (182/2010) träder i kraft den 1 april 2010. Den nya lagen ersätter den tidigare lagen om påförande av accis (1469/1994) och förordningen om påförande av accis (1546/1994). Den största ändringen är att förfarandet för skattefria flyttningar av punktskattepliktiga produkter mellan medlemsstaterna ändras till ett elektroniskt förfarande. Ändringarna påverkar också importförtullningen så att möjligheterna att anlita ett indirekt ombud ökar och att punktskattenumret ska ange i tulldeklarationen.

1.1. Produkterna hänförs till uppskovsförfarande i samband med förtullningen

Enligt den nya punktskattelagen är det möjligt för registrerade avsändare att hänföra produkterna till ett uppskovsförfarande omedelbart efter att de överlåtits till fri omsättning. Då ska man i tulldeklarationen använda tullförfarandekoden 45xx och den nationella förfarandekoden 7WE, om varorna flyttas till ett punktskattefritt lager, till en registrerad mottagare eller till en tillfälligt registrerad mottagare. Om varorna flyttas till ett helt skattefritt lager ska man i tulldeklarationen ange tullförfarandekoden 07XX.

I fråga om harmoniserade punktskattepliktiga produkter ska man på rubriknivå i EDI-meddelanden ange koden för särskild upplysning FIXFA och den registrerade avsändarens punktskattenummer. I SAD-blanketter ska koden FIXFA och numret anges i fält 44.

Godkända upplagshavare kan i stället för koden för särskild upplysning FIXFA och den registrerade avsändarens punktskattenummer ange koden FIXFA och numret på sitt tillstånd att verka som godkänd upplagshavare (auktoriserad lagerhållare). Tillståndsnumret kan användas till den 30 juni 2010.

I fråga om nationellt punktskattepliktiga produkter ska man på rubriknivå i EDI-meddelanden ange koden för särskild upplysning FIXFB och den godkända upplagshavarens eller den registrerade mottagarens punktskattenummer. I SAD-blanketter ska koden och numret anges i fält 44.

Förtullningen utförs annars på normalt sätt och punktbeskattningen verkställs med stöd av punktskattelagen enligt den aktörs status som tar emot produkterna inom ramen för uppskovsförfarandet.

Alla typer av ombudskap är tillåtna vid detta tullförfarande.

1.2. Produkterna hänförs inte till uppskovsförfarande i samband med förtullningen

Punktskatt ska betalas innan varorna överlåts till fri omsättning om deklaranten (varuhavaren) är en kontantkund vid förtullningen, även om deklaranten samtidigt är en punkskatteskyldig godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare som tar emot försändelsen.

Undantag utgör fall där ett indirekt ombud avger tulldeklarationen på en kontantkunds vägnar. I dessa fall får varorna överlåtas innan punktskatterna betalas.

Om deklaranten är en registrerad kreditkund eller om ett indirekt ombud anlitats vid förtullningen, vilket betyder att punktskatt uppbärs först efter att varorna överlåtits till fri omsättning, ska en skattedeklaration inlämnas inom fyra vardagar efter varornas övergång till fri omsättning. Tulldeklarationen behöver inte förses med några tilläggsuppgifter gällande punktbeskattningen.

Direkt ombudskap och indirekt ombudskap är tillåtna vid detta tullförfarande.

Den nya punktskattelagen behandlas närmare i TMD nr 44/2010.

OBS! Rättelser till detta meddelande har publicerats i TMD 058/010/10 och TMD 060/010/10

TMD