SV

Den nya godstrafikcentralen invigdes i Vaalimaa

2.12.2014 15.54
Pressmeddelande

Tullens generaldirektör Leo Nissinen och direktör Antti Rinta-Porkkunen vid Sydöstra Finlands NTM-central öppnade officiellt den nya godstrafikcentralen i Vaalimaa tisdagen den 2.12.2014.

Byggkostnaderna för den nya godstrafikcentralen var ca 18 miljoner euro. Kostnaderna innefattar en ny byggnad för godstrafiken och en kontrollbyggnad för tung trafik samt ett vägnät för området och apparaturinvesteringar. Tack vare den nya godstrafikcentralen kan man sköta gränspassagen för upp till en halv miljon långtradare per år.

-          Den förnyade tull- och gränsstationen är ett tecken på att Finlands regering, trots de svåra ekonomiska tiderna, har haft både viljan och beredvilligheten att satsa på gränsprojekt som är centrala med tanke på medborgarnas rörlighet och Finlands utrikeshandel, sade generaldirektör Nissinen i sitt tal.

-          Fastän rörligheten mellan Finland och Ryssland har minskat med 20 % mot den förväntade ökningen på 10 %, är det ändå viktigt att uthålligt fortsätta utvecklings- och utredningsarbetet.I denna situation är det särskilt viktigt att gränstrafiken fungerar för att så många som möjligt av den minskade mängden ryska semester- och inköpsresenärer ska välja Finland som resmål, fortsatte Nissinen.

 

I samband med att godstrafikcentralen i Vaalimaa invigs startar ett samarbete mellan Gränsbevakningen och Tullen den s.k. Nuija I-verksamhetsmodellen. Verksamhetsmodellen Nuija I innebär att Tullen vid godstrafikcentralen sköter tullklareringen och gränskontroller av förare i tung trafik. I praktiken betyder det att Tullen vid godstrafikcentralen granskar både varudokument och förarnas pass.

I december tas även sex nya filer för persontrafik som avgår från Finland i bruk. Meningen är att alla 12 filer för avgående persontrafik ska vara klara för användning i början av nästa år. Behovet av utökad granskningsverksamhet, som den ökade mängden filer medför, gör att man i Vaalimaa också tar i bruk vissa delar av verksamhetsmodellen Nuija II vid årsskiftet. I denna verksamhetsmodell styrker Gränsbevakningsväsendet, tillsammans med Tullen och för Tullens räkning, tax-free kvitton och fakturor åt resenärer i persontrafik.

Nissinen berättade i sitt tal om hur viktig godstrafikcentralen är:

-          En smidig gränstrafik stöder också godstrafiken till och från Ryssland vilket för med sig en ekonomisk driftighet på båda sidor om gränsen.Nu har gränsövergångsstället Vaalimaa-Torfjanovka goda möjligheter att uppnå Världstullorganisationens rekommendation, dvs.  en sammanlagd gränsövergångstid på två timmar för långtradare utan att de behöver stå i kö.

 

Fler investeringar görs i gränsövergångstrafiken i framtiden. År 2015 börjar byggandet av en långtradarpark för 500 fordon och meningen är att den grusbelagd ska tas i bruk i slutet av året. Motorvägen mellan Fredrikshamn-Vaalimaa, som ska stå färdig i slutet av år 2018, kommer att göra trafiken ännu smidigare.

Mera infromation: tullchef Mika Poutiainen, tfn 040 332 5521

Pressmeddelande