Hoppa till innehåll

Den nya förordningen om offentlig kontroll träder i kraft den 14 december 2019 och anmälan i Traces-systemet blir obligatorisk

Utgivningsdatum 21.8.2019 15.23
Pressmeddelande

Den nya förordningen om offentlig kontroll i fråga om livsmedels- och fodersäkerhet samt djur- och växtskydd (EU) 2017/625 träder i kraft den 14 december 2019. Hos Tullen syns ändringarna som detta medför synligast i förfarandena för import och fysisk kontroll av produkter som omfattas av växtskyddslagstiftningen och EU:s effektiverade kontroll.

Efter den 14 december 2019 får sådana livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt sådana färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av växtskyddslagstiftningen, liksom även levande djur och animaliska livsmedel samt växter avsedda att planteras, snittblommor och timmer endast importeras via särskilda gränskontrollstationer (BCP) godkända för dessa produktgrupper. För närvarande vet vi med säkerhet att Helsingfors-Vanda flygplats, Nordsjö hamn och Vaalimaa kommer att vara godkända gränskontrollstationer för varor som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt för frukter, grönsaker och bär. Djur kommer att kunna föras in via Vaalimaa och Helsingfors-Vanda, och animaliska produkter därtill via Nordsjö. På motsvarande sätt kommer godkända gränskontrollstationer att fastställas för växter avsedda att planteras, snittblommor och timmer. Som bäst kartlägger vi även behovet av gränskontrollstationer bl.a. i Västra Finland.

De fysiska kontrollerna av produkterna (identitetskontroller, växtskyddskontroller och provtagning) kan utföras antingen vid en godkänd gränskontrollstation (BCP) eller vid ett annat godkänt kontrollställe (CP). Annat kontrollställe kan t.ex. vara importörens eller speditörens lager som uppfyller kraven i förordningarna och bestämmelserna. Man ansöker om CP-status med Tullens elektroniska Webropol-enkät. Förfrågan ska fyllas i senast den 15 september 2019 om du vill vara säker på att de produkter som ska kontrolleras hinner flyttas till det lager som önskas före den 14 december 2019, då den nya kontrollförordningen träder i kraft.

Från och med den 1 januari 2021 omfattar den nya förordningen om offentlig kontroll även ekologiska produkter.

Anmälan i Traces-systemet blir obligatorisk

Det har sedan tidigare varit obligatoriskt att anmäla djur och animaliska livsmedel i Traces-systemet, och anmälningsskyldigheten utvidgas nu att omfatta även växter och växtprodukter som kräver sundhetscertifikat samt produkter som omfattas av EU:s effektiverade importkontroll av icke-animaliska livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel. Mera information om Traces-systemet finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Den nya listan över alla produkter som kräver sundhetscertifikat finns på Livsmedelsverkets webbplats. Du ska även framöver kontrollera eventuella importförbud i Livsmedelsverkets anvisning om importförbud. Inom de närmaste dagarna publicerar vi uppdaterade anvisningar på webbplatsen tulli.fi och under höstens lopp berättar vi mer om de ändringar som sker i december.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande