Hoppa till innehåll

Den nya förordningen om offentlig kontroll förutsätter ansökan om nya Traces-koder hos Livsmedelsverket före 14.12.2019

Utgivningsdatum 6.11.2019 13.44
Pressmeddelande

 Kundmeddelande 22.11.2019

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering