Hoppa till innehåll

Den nya förordningen om offentlig kontroll förutsätter ansökan om nya Traces-koder före 14.12.2019 (uppdaterad 22.11.2019)

Utgivningsdatum 22.11.2019 13.44
Pressmeddelande

Det har sedan tidigare varit obligatoriskt att anmäla djur och animaliska livsmedel i Traces-systemet (Trade Control and Expert System). Från och med 14.12.2019 ska även växter och växtprodukter som kräver sundhetscertifikat samt produkter som omfattas av EU:s effektiverade importkontroll av icke-animaliska livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel anmälas i det nya TRACES-NT-systemet, vilket även omfattar djur och animaliska livsmedel. Inga nya anmälningar kan göras till det gamla systemet från och med 14.12, så kunderna måste ansöka om nya TracesNT-användarkoder, fastän man skulle ha koder till det gamla systemet.

Företagen har inte en enda gemensam kod, utan alla de personer i företaget som behöver koderna i sitt arbete, ska ansöka om en personlig kod.

Personliga koder söks alltid till ett visst företag som bedriver import eller spedition. Den första personen i företaget som ansöker om TracesNT-koder blir automatiskt TracesNT-huvudanvändare i ifrågavarande företag. Företagen ska framöver själv sköta om förvaltningen av TracesNT-användarkoderna.

Om ert företag importerar växter, växtprodukter, timmer, frukter, grönsaker och/eller bär som kräver sundhetscertifikat, kan ni ansöka om koder till TracesNT-systemet enligt Livsmedelsverkets anvisning (på sidan finns anvisningar om ansökan om koder både för företagets huvudanvändare och för övriga aktörer).

Om ert företag importerar icke-animaliska livsmedel som omfattas av effektiverad importkontroll, informerar vi er inom de närmaste dagarna mer om ansökan om TracesNT-koder.

Mera information:
Ny förordning om offentlig kontroll
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering Tullaboratoriets meddelanden