Hoppa till innehåll

Den nya elektroniska INF-tjänsten för förädlingsförfaranden tas i bruk inom EU den 1 juni 2020 – i Finland sker ibruktagandet senare

27.5.2020 12.50
Pressmeddelande

Den nya elektroniska INF-tjänsten för förädlingsförfaranden tas i bruk i medlemsländerna den 1 juni 2020. Den ersätter de nuvarande INF-blanketterna i pappersform. Vi informerar företagen som är verksamma i Finland närmare om ibruktagandet senare. Tills dess ska man agera enligt de nuvarande instruktionerna.

Skaffa Suomi.fi-fullmakt och EORI-nummer

Det lönar sig att redan nu förbereda sig för ibruktagandet av den nya tjänsten. Inloggningen i tjänsten sker med Suomi.fi-identifikation och -fullmakter. Om företagets verkställande direktör inte sköter tullärendena själv, ska hen ge personen som sköter tullärendena fullmakten ”Ansökan om tillstånd för tullverksamhet”. Suomi.fi-fullmakten ska vara beviljad innan man loggar in i tjänsten. Mera information: Så här identifierar du dig och ger fullmakt

Deklaranten ska också ha ett EORI-nummer. Om ditt företag ännu inte har ett EORI-nummer, lönar det sig att ansöka om ett sådant så fort som möjligt.

Hur fungerar INF-tjänsten för förädlingsförfaranden?

Deklaranten ska inge de uppgifter som krävs i INF-tjänsten för att erhålla INF-nummer innan varorna deklareras för förfarandet för passiv eller aktiv förädling. 

Den elektroniska INF-tjänsten ska användas alltid när

  • förädlingen inleds med export (passiv förädling EX/IM eller aktiv förädling EX/IM)eller
  • förfarandet inbegriper mer än en medlemsstat (aktiv förädling IM/EX eller passiv förädling IM/EX).

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering