SV

Den första nya generationens deklarationstjänst tas i bruk vid Tullen

14.11.2017 11.00
Pressmeddelande

Tullens nya Intrastat-deklarationstjänst för EU-intern handel togs i bruk den 23 oktober 2017. I den förnyade tjänsten utnyttjas den senaste teknologin, användbarhetstestningen och tjänstedesignen. Den nya implementeringsarkitekturen möjliggör integrering av tjänsten till den nationella informationsleden.

Företag kan nu inge sina statistikdeklarationer över webben i Tullens deklarationstjänst. Tullen har lyssnat på sina kunder vid utvecklandet av tjänsten. I tjänsten har man lagt fokus på att gränssnittet ska vara lätt att använda, anvisningarna ska gå att hitta snabbt och användaren ska kunna inge sina deklarationer så smidigt som möjligt. Intrastat-deklarationerna kan matas in i tjänsten för hand eller som CSV- eller ASCII-filer i större partier. Tjänsten är avgiftsfri för företag.

Projektägare Juha H. Lempiäinen: ”Den nya Intrastat-deklarationstjänsten är Tullens första tjänst enligt den nya tjänstearkitekturen. Den tekniska lösning som nu tagits i bruk möjliggör en snabb och flexibel vidareutveckling av gränssnittet utifrån kundernas respons och behov.”

I fortsättningen kommer Tullens deklarationstjänster att utvecklas på ett smidigt sätt genom att utnyttja moderna metoder inom tjänstedesign och användbarhetstestning. Vid Tullen har man också tagit i bruk nya implementeringstekniker gällande gränssnitt. Tack vare dessa fungerar tjänsterna bättre än tidigare på olika terminaler.

Projektet som utvecklar Tullens deklarationstjänster har som mål att erbjuda en enhetlig och kundinriktad väg till elektronisk deklarering och skötande av kundärenden. Målsättningen är att tjänsterna ska vara enhetliga till sitt yttre och tillgängliga genom engångsinloggning. Den nya implementeringsarkitekturen möjliggör integrering av Tullens tjänster till de tjänster som utvecklas inom ramen för den nationella informationsleden. På detta sätt integreras tjänsterna också till andra Suomi.fi-myndighetstjänster. I samband med projektet tar man vid Tullen i bruk nya smidigare utvecklingsmetoder och –verktyg.

Pressmeddelande