Hoppa till innehåll

Den elektroniska INF-tjänsten för förädlingsförfaranden tas i bruk i Finland 1.10.2020

Utgivningsdatum 10.9.2020 11.39
Pressmeddelande

I EU lanserades INF-tjänsten för förädlingsförfaranden 1.6.2020. I Finland blir tjänsten tillgänglig 1.10.2020. Därefter ska INF-nummer sökas elektroniskt i INF-tjänsten innan tulldeklarationen inges.

Observera att Tullen handlägger INF-ansökningar endast på vardagar under tjänstetid (kl. 8–16.15). Man kan inte söka INF-numret i efterhand och inte heller lägga till det till en tulldeklaration som ingetts tidigare. I export- och importdeklarationen anges INF-numret med koden C710.

Den nya tjänsten ersätter de nuvarande pappersblanketterna för särskilda förfaranden (INF1, INF2, INF5 och INF9). Man får dock använda blanketter som upprättats samt bestyrkts av Tullen före 1.10.2020.

När behöver man ett INF-nummer?

Du behöver ett INF-nummer alltid när förädlingen inleds med export (passiv förädling EX/IM eller aktiv förädling EX/IM) eller när förfarandet omfattar mer än en medlemsstat (aktiv förädling IM/EX eller passiv förädling IM/EX). Användningen av INF-nummer utvidgas nu att även omfatta situationer där varor exporteras för reparation vid passiv förädling.

Om deklaranten inte har ett sedvanligt tillstånd till passiv förädling, använder man vid INF-ansökan deklarantens egna interna referens, som kopplar INF-numret som söks till exporten och importen.

Du behöver Suomi.fi-fullmakt och EORI-nummer för att använda tjänsten

I INF-tjänsten för förädlingsförfaranden används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter. Om företagets verkställande direktör inte sköter tullärendena själv, ska denne ge personen som sköter tullärendena fullmakten ”Ansökan om tillstånd för tullverksamhet”. Fullmakten ska vara beviljad innan man loggar in i tjänsten. Mera information om identifiering och befullmäktigande.

Deklaranten ska också ha ett EORI-nummer. Om ditt företag ännu inte har ett EORI-nummer, lönar det sig att ansöka om ett sådant så fort som möjligt. Mera information om EORI-nummer och om hur du söker det.

Kontakta företagsrådgivningen i specialsituationer

Om du vill använda ett ombud i INF-tjänsten eller om identifieringen inte lyckas, ska du kontakta Tullens företagsrådgivning (yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi) för anvisningar.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande