Hoppa till innehåll

Deklarationerna för tullagring uppdateras i februari 2021

Utgivningsdatum 9.11.2020 10.04
Pressmeddelande

Uppdaterade tulldeklarationer för tullagring tas i bruk i februari 2021. Målet är att Tullen endast tar emot uppdaterade deklarationer fr.o.m. 13.2.2021. Det exakta datumet fastställs senare.

Små ändringar i e-tjänsten

Uppdateringen medför smärre ändringar i deklarationerna för tullagring som upprättas i Tullens e-tjänst. Ändringarna berör bland annat uppgifterna som anges i deklarationerna. Till exempel så ska uppgifterna om importören alltid anges i stället för koden för ytterligare uppgifter 00500.

Meddelandekunderna måste uppdatera sina deklarationsmeddelanden 13.2.2021

Meddelandekunderna ska omedelbart fr.o.m. 13.2.2021 ta i bruk sådana deklarationsmeddelanden för tullagring som motsvarar meddelandebeskrivningarna för import, andra fasen. För att få inge uppdaterade deklarationer ska både nuvarande och nya meddelandekunder ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering hos Tullen. Om du inte ännu har ansökt om tillstånd till meddelandedeklarering via tjänsten Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering, ska du göra det nu. De uppdaterade meddelandena ska testas med Tullen. Tullen kommer överens med företaget om testningstidpunkterna.

Vi informerar separat om tidtabellerna för förnyandet av andra importtulldeklarationer.

Mera information: UCC(at)tulli.fi
Kundmeddelande: Importtulldeklarationerna för företag förnyas i april 2021

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering