Hoppa till innehåll

Deklarationerna för tullagring ska lämnas in elektroniskt

Utgivningsdatum 29.5.2019 12.00
Pressmeddelande

Varor ska deklareras till tullagerförfarandet elektroniskt fr.o.m. 1.6.2019. Deklarationen kan inges antingen via Tullens e-tjänst eller genom meddelandedeklarering från företagets eget system. Tullen tar endast emot SAD-blanketter om Tullen gett företaget tilläggstid för testning av meddelandedeklarering. SAD-blankett får i fortsättningen endast användas vid reservförfarande.

Du kan inge tulldeklarationen antingen i Tullens e-tjänst på nätet eller med ett meddelande.

Deklareringen förutsätter att både deklaranten och ombudet har ett EORI-nummer.

Elektronisk tjänst

 • Tullens e-tjänst är gratis
 • För att logga in behöver du en Katso-kod med behörigheterna Tullklarering och Företagets anställd.
 • Du kan upprätta deklarationen på finska, svenska eller engelska.

Bekanta dig på förhand med ifyllningsanvisningarna på Tullens webbsida med anvisningar.

Meddelandedeklarering

 • innebär att deklarationerna skickas som formbundna meddelanden från företagets eget system direkt till Tullens system.
 • kräver tillstånd av Tullen.
 • förutsätter att företaget skaffar sig en programvara och testar den med Tullen.

Om du överväger meddelandedeklarering ta del av guiden Introduktion till meddelandetrafik med Tullen, meddelandebeskrivningarna för tullagring och videon Snabbguide för meddelandedeklarering vid tullagring.

Elektronisk deklaration för varor som ankommer till lagret

När varor hänförs till tullagerförfarandet ska en elektronisk deklaration inges till Tullen. Standardtulldeklarationen ersätter SAD-blanketten och den förenklade deklarationen. Aktörer som har tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (tidigare kallat hemförtullningstillstånd) kan använda anmälan av varors ankomst.

Uppgifterna som krävs i standardtulldeklarationen avviker delvis från uppgifterna i SAD-blanketten.

 • I deklarationen används nya lagerkoder.
 • Varans varukod ska anges med minst sex siffrors noggrannhet.
 • Eventuella restriktioner gällande varukoden ska anges.
 • I deklarationen ska det föregående dokumentets typ och referensnummer anges noggrannare än förut.
 • Statistiskt värde är en obligatorisk uppgift också vid transittransporter.

Elektroniska tullagerdeklarationer tilldelas ett MRN-referensnummer

Tullen tilldelar tullagerdeklarationen ett MRN-referensnummer som tillsammans med varupostnumren ska registreras i lagerbokföringen och meddelas för kännedom till den som inger den påföljande tulldeklarationen. MRN-numret ersätter uppläggningsnumret som deklarationens identifikation. Uppläggningsnumret kan användas som deklarantens referens.

Innehavaren av tullagertillståndet ska anmäla att tullagerförfarandet avslutats

Tullagerförfarandet avslutas alltid med en påföljande tulldeklaration. När varorna tagits ut ur lagret ska innehavaren av tullagertillståndet med en elektronisk anmälan om avslutande meddela Tullen att tullagerförfarandet avslutats. I anmälan listas de elektroniska tullagerdeklarationer för vilkas varor en deklaration för påföljande tullförfarande eller en återexportdeklaration lämnats in.

Mera information:

Tullens föreskriftssamling

 • Tullens föreskrift om införande av elektronisk deklarering vid tullagerförfarande
 • Tullens föreskrift om bokföring vid tullagerförfarande

Kundmeddelande: Meddelandedeklareringen vid tullagring har inletts
Tullens e-tjänster: Deklarering vid tullagring
Tullagring
Anvisningar för deklarering vid tullagring på sidan Tullens anvisningar
Meddelandedeklarering
Hur hittar jag rätt varukod
Se Tullens webbseminarier om tullagring

Förfaranderådgivning: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Stöd för ifyllande av tulldeklaration i deklarationstjänsten: +358 295 5207

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering