Hoppa till innehåll

Deklarationerna för tullagring ska inges elektroniskt från och med 1.6.2019

1.2.2019 11.20
Pressmeddelande

Unionens tullagstiftning förutsätter att tullärenden sköts elektroniskt. Tullagringen är den första delen av Tullens nya tullklareringssystem (UTU). Från och med 1.6.2019 ska alla deklarationerna för tullagring inges elektroniskt. Tidtabellen för digitaliseringen av tullagringen är snabb för att man ska kunna säkerställa genomförandet av den omfattande totalreformen av tullklareringssystemet.

Efter 31.5 tas SAD-deklarationer inte längre emot vid tullkontoren och de kan inte heller skickas per e-post till Tullen. Elektroniska deklarationer handläggs vid Tullens elektroniska servicecentral (Spake) varje dag dygnet runt. Vi informerar under våren om användning av reservförfarande.

Deklarationerna inges genom meddelandedeklarering eller via Tullens webbtjänst

Deklarationerna för tullagring inges elektroniskt genom direkt meddelandedeklarering eller via Tullens webbtjänst. Det preliminära målet är att webbtjänsten först öppnas för pilotkunderna i mars och därefter för alla kunderna i april. Man loggar in i webbtjänsten med Katso-koder, som senare i år måste ändras till Suomi.fi-koder. Inledande av meddelandedeklarering förutsätter anskaffande av lämplig programvara och testning med Tullen.

Meddelandedeklareringens pilotföretag kan inleda testningen med Tullen i april och den egentliga meddelandedeklareringen i maj.

Elektronisk deklarering förutsätter att företaget som ansvarar för deklarationen är EORI-registrerat och har ett EORI-nummer. Om företaget anlitar ett ombud för ingivandet av deklarationerna, ska även ombudet ha ett EORI-nummer.

Mera information:

Håll dig uppdaterad om ändringarna genom att prenumerera på nyhetsbrevet om tullklarering här: https://tulli.fi/sv/om-tullen/aktuellt/prenumerera-nyhetsbrev.

Frågor kan också skickas per e-post till adressen UCC(at)tulli.fi.
 

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering