Hoppa till innehåll

Deklarationerna för tullagring kan endast inges elektroniskt

Utgivningsdatum 1.10.2019 10.00
Pressmeddelande

Alla deklarationerna för tullagring ska inges elektroniskt från och med 1.10.2019. Tullen tar emot SAD-blanketter endast i undantagssituationer.

När varorna som hänförs till tullagerförfarandet befinner sig i ett tillfälligt lager, ska ett beslut om frigörande gällande hänförandet till tullagringen visas upp för innehavaren av tillståndet till tillfälligt lager. För innehavaren av tillståndet till tillfälligt lager får man visa upp en SAD-blankett endast om Tullen har beviljat tillstånd att inge deklarationen under reservförfarandet.

Övriga tulldeklarationer för import förnyas också stegvis. Vi informerar separat om tidtabellen för dessa ändringar.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering