Hoppa till innehåll

Deklarationen för tullagring blir elektronisk 2019

Utgivningsdatum 18.4.2018 8.00
Pressmeddelande

Deklarationen för tullagring blir elektronisk 2019

Enligt nuvarande plan öppnas webbdeklarationstjänsten för tullagring i mars 2019, och meddelandedeklarering vid tullagring inleds våren 2019. Alla deklarationer för tullagring ska lämnas elektroniskt inom några månader från att meddelandedeklareringen tagits i bruk.

Förändringen inverkar på tillståndshavare och andra kunder som lämnar deklarationer för tullagring med SAD-blanketter, registreringar i bokföringen eller förenklade deklarationer dvs. med hjälp av kommersiella eller administrativa dokument. Standarddeklarationer för tullagring ska i framtiden lämnas elektroniskt så att deras innehåll motsvarar EU:s nya tullagstiftning.

Tidigare beviljade hemförtullningstillstånd vid tullagring omprövas senast 1.5.2019 enligt de nya kriterierna. De tillståndshavare som har rätt att deklarera med registrering i bokföringen lämnar i fortsättningen in en elektronisk anmälan av uppvisande över varor som de tar emot i sitt tullager. Tillståndshavarna ska i framtiden meddela Tullen om avslutande av tullagring av varor som deklarerats för tullagring i deras lager, då de hänförts till följande tullförfarande.

Webbdeklareringen piloteras med ett fåtal deklaranter. Hösten 2018 meddelar Tullen deklaranter för tullagring om hur man ansöker om att delta i piloteringen.

Den 16 maj 2018 ordnas ett webbseminarium med närmare information om förändringarna inom deklareringen för tullagring. Anvisningar för anmälning hittar du här. Seminariet hålls på finska, men presentationsmaterialen publiceras också på svenska på vår webbplats.

Senare på hösten 2018 ordnar Tullen en möjlighet att bekanta sig med demoversionen av webbdeklarationstjänsten för tullagring. I början av 2019 publiceras stödmaterial för ifyllning av den nya tulldeklarationen. Detaljerad information om tidtabellen för den elektroniska deklarationen publiceras hösten 2018.

Mera information: Minna Gustafsson eller Veijo Alatalo, fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering