Hoppa till innehåll

De kompletterade meddelandebeskrivningarna för tullagring presenteras för programutvecklare 11.12.2018

Utgivningsdatum 16.11.2018 12.30
Pressmeddelande

De meddelandebeskrivningar för deklarationer för tullagring som publicerades i juni har kompletterats. Deklarationerna för tullagring är i Finland de första nya deklarationer enligt unionstullkodexen som lämnas in till det nya tullklareringssystemet.

Meddelandestrukturerna har lagts till i meddelandebeskrivningarna

Schemana, dvs. meddelandestrukturerna, har lagts till i meddelandebeskrivningarna, och guiden för meddelandetrafik har preciserats. Meddelandebeskrivningarnas datainnehåll och guiden för meddelandetrafik har publicerats på finska och svenska.

I det nya tullklareringssystemet skickas inga beslut i PDF-format med XML-meddelandena

Vid tullagring skickas inga beslut eller andra utskrifter i PDF-format med XML-meddelandena, utan man ska hämta dem separat från gränssnittet för direkt meddelandedeklarering. Beskrivningarna för direkt meddelandedeklarering kommer att kompletteras under slutet av året.

Anmäl dig till tillfället där vi presenterar meddelandebeskrivningarna för tullagring

Tullen ordnar ett tillfälle för presentation av meddelandebeskrivningarna i Böle i Helsingfors 11.12.2018 kl. 9.30–11.30. Tillfället är avsett för utvecklare av programvaror för tulldeklarationer som uppfyller de nya kraven. Anmäl dig senast 4.12.2018. Tillfället ordnas på finska. Tullen kan vid behov begränsa antalet deltagare.

Mera information och anmälan: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande 14.6.2018: Meddelandebeskrivningarna för tullagring har publicerats
Kundmeddelande 7.9.2018: Meddelandebeskrivningarna för tullagring har kompletterats

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering