Hoppa till innehåll

Dataskyddsförordningen börjar tillämpas i EU den 25 maj 2018

25.5.2018 13.25
Pressmeddelande

EU:s allmänna dataskyddsförordning medför nya skyldigheter och ansvar för Tullen som personuppgiftsansvarig, och å andra sidan förstärker den de rättigheter som Tullens kunder (=fysiska personer) har till sina personuppgifter. I Tullens olika funktioner, såsom rådgivningstjänster, förtullningsfunktioner och tillständstjänster, behandlas mycket personuppgifter.

Tullen har upprättat dataskyddsbeskrivningar av sina kunders personuppgifter enligt förordningen. Beskrivningarna grundar sig på användningsändamålen för de personuppgifter som behövs i Tullens olika funktioner. I Tullens dataskyddsbeskrivningar anges närmare t.ex. vilka uppgifter vi behandlar, varför de behandlas, till vem uppgifter överförs eller hur länge uppgifterna lagras. Dataskyddsbeskrivningarna finns på Tullens webbplats. På webbplatsen anges också vilka rättigheter Tullens privatkunder har till sina personuppgifter.

Tullen har rättslig grund för behandling av personuppgifter för att genomföra sina uppdrag. I de fall där behandlingen av uppgifter grundar sig på samtycke säkerställer vi att kunden har gett sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter eller så skickar vi ett nyhetsbrev om detta till de kunder som finns i våra register för nyhetsbrev och för meddelanden om störningar. I brevet berättar vi hur man kan avsluta prenumerationen.

Kundmeddelande