Hoppa till innehåll

CPA2008-klassificeringens uppgifter har korrigerats i januari 2021 i utrikeshandelsstatistiken med varor

Utgivningsdatum 31.3.2021 9.00
Pressmeddelande

CPA2008-klassificeringens uppgifter har korrigerats från och med data gällande januari 2021 i två underklasser (CPA 28, 29).

KN-kod 87036010* har flyttats från klassen 28; maskiner och apparater till CPA-klassen 29; motorfordon. Ändringen har ringa inverkan på värdena i dessa varuklasser.

*KN-kod 87036010 (2017--.) Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och återgående kolvar och elmotor som framdrivningsmotor.

CPA2008-koder, underklass 2:

  • C 28 (2008--.) Maskiner som ej ingår i annan underavdelning
  • C 29 (2008--.) Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
Ändringar i statistiken