Hoppa till innehåll

Brexit och ogiltigförklaring av EORI-nummer beviljade av UK

Utgivningsdatum 30.1.2019 7.56
Pressmeddelande

EORI är ett EU-omfattande system för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer. I de flesta tulldeklarationerna inom EU krävs ett EORI-nummer.

Detaljerna om Förenade kungarikets (UK) utträde ur EU har inte ännu slagits fast. Tullen vill dock påminna företagen om att en s.k. hård brexit, dvs. ett utträde utan avtal, skulle resultera i att UK blir ett s.k. tredje land, vilket skulle medföra betydande ändringar i handeln med UK. Efter utträdet skulle både import och export med UK kräva att företagen inger tulldeklarationer och identifierar sig med ett EORI-nummer.

Om utträdet sker utan ett avtal kommer alla i UK beviljade EORI-nummer att ogiltigförklaras den 29 mars 2019 klockan 24 Brysseltid. Företag som har ett dylikt i UK beviljat EORI-nummer blir då tvungna att ansöka om ett nytt EORI-nummer hos någon annan EU-medlemsstat.

Företag som behöver ett nytt EORI-nummer kan ansöka om det redan nu. Mera information om ansökan finns på Tullens webbplats.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Brexit