Hoppa till innehåll

Bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Kina, ändringar i den slutgiltiga antidumpningstullen fr.o.m. 13.12.2019

13.12.2019 13.37
Pressmeddelande

Det har gjorts ändringar i den slutgiltiga antidumpningstullen på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Kina, t.ex. Taric-nummer 6911100090. Ändringarna anges i Europeiska unionens officiella tidning nr L 321, 12.12.2019. Det har gjorts ändringar i de företagsspecifika Taric-tilläggsnumren. Den utvidgade tullen tas ut för den registrerade importen. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett motsvarande belopp. 

Mallar för de dokument som tillämpningen av de individuella antidumpningstullsatserna förutsätter finns i bilaga 2 (Tillverkarens försäkran för direkt exportförsäljning) och bilaga 3 (Tillverkarens försäkran för indirekt exportförsäljning) till förordningen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar