Hoppa till innehåll

Ändring av distributionsskyldigheten gällande biodrivmedel

18.12.2009 15.47
Pressmeddelande

193/2009, PLK/KL

Genom lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007) genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel. Syftet med lagen är att främja användningen av biodrivmedel för att motorbensin och dieselolja skall kunna ersättas i trafiken.

I lagen bestäms om skyldigheten för drivmedelsdistributörer att till konsumtion årligen leverera en minimandel biodrivmedel.   Minimiandelen var år 2008 två procent av den sammanlagda mängd motorbensin, dieselolja och biodrivmedel, räknad enligt energiinnehållet, som distributören levererat till konsumtion. År 2009 har andelen varit fyra procent.

Lagens 5 § 3 mom. ändras genom en lagändring som träder i kraft den 1 januari 2010 så att distributionsskyldigheten gällande biodrivmedel också år 2010 och därefter är fyra procent.   

TMD