Hoppa till innehåll

Ändring av lagen om distributionsskyldigheten gällande biodrivmedel

31.12.2010 17.29 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 16.23
Pressmeddelande

220/2010, MT/AS

Genom lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007) genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel. Syftet med lagen är att främja användningen av biodrivmedel för att motorbensin och dieselolja skall kunna ersättas i trafiken.

I lagen bestäms om skyldigheten för drivmedelsdistributörer att till konsumtion årligen leverera en minimandel biodrivmedel. Minimiandelen var år 2008 två procent av den sammanlagda mängd motorbensin, dieselolja och biodrivmedel, räknad enligt energiinnehållet, som distributören levererat till konsumtion. År 2009 och 2010 har andelen varit fyra procent.

Lagen ändras genom en lagändring som träder i kraft den 1 januari 2011 så att distributionsskyldigheten gällande biodrivmedel är 6 % åren 2011 - 2014 och att procentandelen därefter stiger varje år så att den år 2020 uppgår till 20 procent.

Lagen preciseras också så att de biodrivmedel som omfattas av skyldigheten ska uppfylla de hållbarhetskriterier som föreskrivs i RES-direktivet, att biodrivmedel av avfall, dvs. s.k. dubbelt räknade biodrivmedel, beaktas dubbelt vid fullgörande av skyldigheten och att andelen som överstiger skyldigheten kan beaktas vid fullgörande av skyldigheten följande år.

I lagen ändras också de andelar som kan godkännas som biobaserade andelar i vissa drivmedel. Av bio-ETBE godkänns 37 % som biobaserad andel, av bio-MTBE 22 %, av bio-TAEE 29 % och av bio-TAME 18 %.

TMD