Hoppa till innehåll

Bindande klassificeringsbesked söks fr.o.m. 1.10.2019 i den nya eBTI-tjänsten

27.9.2019 12.04
Pressmeddelande

SiAnsökan om bindande klassificeringsbesked görs fr.o.m. 1.10.2019 i eBTI-tjänsten, som är gemensam för EU:s medlemsländer.

Allt informationsutbyte mellan Tullen och sökanden samt Tullen och innehavaren av det bindande klassificeringsbeskedet sker i eBTI-tjänsten. I tjänsten kan man bland annat följa med hur handläggningen av ansökan framskrider, svara på begäran om tilläggsuppgifter som skickats av handläggaren av ansökan samt avslutningsvis ta emot beslutet.

Inloggning i eBTI-tjänsten kräver Suomi.fi-identifikation och/eller -fullmakter. Mera information om identifiering

Användaranvisningarna för eBTI-tjänsten publiceras senare på Tullen webbplats.

Webbseminariet: Bindande klassificeringsbesked

Mera information ges av tullrådgivningen +358 295 5202 (måndag–fredag 8–16)

Kundmeddelande