Hoppa till innehåll

Beställer du varor på nätet? Du kan spara tid och pengar genom att kontrollera avsändningslandet för din beställning

28.10.2020 9.00
Pressmeddelande

Det är enkelt och snabbt att beställa varor via nätet. Många vet också att man ofta måste förtulla sådana varor som beställs från länder utanför EU, t.ex. från Kina. Det finns dock situationer där man också måste förtulla varor som sänts från EU:s område, samt betala tullavgift och skatter för dessa varor. Nätbeställaren ska vara medveten om att det inte är avgörande i vilket land nätbutiken är belägen.

Vid nätbeställningar ska man vara på sin vakt för att undvika fallgropar. När man köper varor på nätet har det ingen betydelse i vilket land nätbutiken är belägen. Den som beställer via nätet kan spara tid och pengar genom att vid behov på förhand kontrollera hos säljaren varifrån varorna levereras och om kunden behöver förtulla försändelsen själv. Om varan levereras från ett område utanför EU:s skatteområde, måste nätbeställaren förtulla försändelsen och betala mervärdesskatt för den. I vissa fall ska man också betala punktskatt, t.ex. om man beställer alkohol. Om varan levereras från ett land utanför EU ska man också betala en tullavgift för den.

Vad menas med EU:s skatteområde?

Inom EU-området finns det områden som för närvarande inte ingår i dess skatteområde. Exempel på sådana specialområden är t.ex. Kanarieöarna som tillhör Spanien samt Jersey och de övriga Kanalöarna i Storbritannien. På samma sätt som vid import från länder utanför EU uppbärs mervärdesskatt vid import när varor importeras från områden utanför EU:s skatteområde.

Det bör noteras att EU och Storbritannien som bäst förhandlar om sin framtida relation. För nätbeställare lönar det sig att förbereda sig på att Storbritannien den 1 januari 2021 kommer att bli ett land utanför EU. Då kommer också statusen för Jersey och de övriga Kanalöarna att ändras.

Varför behöver man inte alltid betala tull och mervärdesskatt?

Tullavgiften kan också vara noll euro, fastän varan skulle ha skickats från ett land utanför EU. Tull behöver vanligtvis inte betalas om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen uppgår till högst 150 euro. Moms behöver vanligtvis inte betalas om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen uppgår till högst 22 euro eller om momsbeloppet är mindre än fem euro. Det ska noteras att detta ändras från och med den 1 juli 2021, varefter moms ska betalas för alla paket som förtullas oavsett försändelsens värde.

Med Tullräknaren tar du behändigt på förhand reda på vad dina inköp kostar för dig och hur du får ditt paket

Med Tullens tjänst Tullräknaren kan nätbeställare räkna ut en uppskattning av tullavgiften och momsen innan man beställer på nätet. I tjänsten hittar man de mest beställda varorna. Tullräknaren tipsar också om hur man får sitt paket hem på ett smidigt sätt.

Exempel på hur mervärdesskatten beräknas när varor levereras från ett område utanför EU:s skatteområde

Man beställer en tröja från en spansk nätbutik, men den levereras från ön Jersey. Tröjan kostar 200 euro och postkostnaderna är 35 euro. Posti Ab:s behandlingsavgift är 2,90 euro.

Eftersom varan levereras från ett område utanför EU:s skatteområde, uppbärs för försändelsen i mervärdesskatt 24 % av den sammanlagda summan av varans inköpspris, transportkostnaderna och Posti Ab:s behandlingsavgift. Eftersom tröjan levereras från EU-området, fastän från utanför EU:s skatteområde, uppbärs ingen tullavgift för den.

För tröjan uppbärs cirka 57,10 euro i mervärdesskatt (200 e + 35 e + 2,90 e) x 0,24 = 57,096 e). Anskaffningskostnaderna för tröjan är cirka 295 euro (tröjans pris + postkostnaderna + Posti Ab:s behandlingsavgift + mervärdesskatt).

Mera information

Nätbeställning: https://tulli.fi/sv/privatpersoner/natbestallning

EU:s tull- och skatteområden: https://tulli.fi/sv/om-tullen/tullens-verksamhet/eu-s-tullomrade-och-skatteomrade

Tullräknaren: https://tulli.fi/sv/tullraknare

Pressmeddelande