Hoppa till innehåll

Beställ statistikpublikationerna till din e-post

Utgivningsdatum 8.6.2020 9.11
Pressmeddelande

Du kan beställa alla statistikpublikationer och -översikter som publiceras på Tullens webbplats gratis till din e-post från statistikpublikationer.tulli.fi.

Alla statistikuppgifter som publicerats av Tullens statistikenhet finns tillgängliga gratis i statistikdatabasen Uljas och på Tullens webbplats under avdelningen Statistik. Du kan söka Uljas-uppgifterna i maskinläsbar form också via ett öppet gränssnitt.

Tullens statistikservice hjälper dig om du behöver information om statistiken över utrikeshandeln med varor. Statistikservicen ger dig handledning angående sökning och tolkning av statistik.

Mediemeddelande Statistikmeddelande