Hoppa till innehåll

Beslut om ändring av 6 och 7 § i Tullens arbetsordning

16.10.2015 10.02 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.21
Pressmeddelande

85/2015, A.Hartikainen/AOL

Nr
85/2015

Datum
16.10.2015

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.1.2016 tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 16 oktober 2015

--------------------

I enlighet med beslut av Tullens generaldirektör

fogas till 6 § i Tullens arbetsordning (57/2013) ett nytt 7 mom. och till 7 §, sådan den lyder i beslut 1147/2014, ett nytt 5 mom. som följer:

6 § Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Avdelningen behandlar begäran om omprövning av följande beslut av tullkontorsavdelningen:

1) tull- och beskattningsbeslut, beslut om tullhöjning och skatteförhöjning samt beslut om felavgifter,

2) beslut om omhändertagande som fattats med stöd av punktskattelagen eller bilskattelagen,

3) beslut om omhändertagande som fattats med stöd av tullagen för att säkerställa betalningen av en tullskuld,

4) beslut om prestationsavgifter.

Avdelningen ska till förvaltningsdomstolen ge utlåtanden i fråga om besvär över beslut med anledning av en sådan begäran om omprövning som nämns ovan.

7 § Bevakningsavdelningen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Avdelningen behandlar begäran om omprövning av följande beslut av tullkontorsavdelningen:

1) beslut om omhändertagande som fattats på grund av att en vara omfattas av en importrestriktion,

2) beslut om vägran att utlämna en vara från tullkontroll på grund av en importrestriktion,

3) beslut om förstöring av en vara,

Avdelningen ska till förvaltningsdomstolen ge utlåtanden i fråga om besvär över beslut med anledning av en sådan begäran om omprövning som nämns ovan.

_______________

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016.


Generaldirektör Antti Hartikainen

Chefsjurist Arto Lillman

TMD