Hoppa till innehåll

Päätös Tullin työjärjestyksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta

16.10.2015 10.02
Tiedote

85/2015, A.Hartikainen/AOL

Nro
85/2015

Antopäivä
16.10.2015

Voimassaoloaika
1.1.2016 lukien toistaiseksi

Annettu Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2015

--------------------

Tullin pääjohtajan päätöksen mukaisesti
lisätään Tullin työjärjestyksen (57/2013) 6 §:ään uusi 7 momentti ja 7 §:ään, sellaisena kuin se on päätöksessä 1147/2014, uusi 5 momentti seuraavasti:

6 §

Ulkomaankauppa- ja verotusosasto
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Osasto käsittelee oikaisuvaatimukset, jotka koskevat seuraavia toimipaikkaosaston päätöksiä:

  • tullaus- ja verotuspäätöksiä sekä tullin- ja veronkorotuspäätöksiä ja virhemaksupäätöksiä;
  • haltuunottopäätöksiä, jotka on tehty valmisteverotuslain tai autoverolain nojalla;
  • haltuunottopäätöksiä, jotka on tehty tullilain nojalla tullivelan maksamisen turvaamiseksi;
  • suoritemaksupäätöksiä.

Osasto antaa lausunnot hallinto-oikeudelle valitusten johdosta, jotka koskevat edellä mainittuihin oikaisuvaatimuksiin annettuja päätöksiä.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 §

Valvontaosasto
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Osasto käsittelee oikaisuvaatimukset, jotka koskevat seuraavia toimipaikkaosaston päätöksiä:

  • haltuunottopäätöksiä, jotka on tehty tavaraa koskevan tuontirajoituksen vuoksi;
  • päätöksiä, joissa kieltäydytään luovuttamasta tavaraa tullivalvonnasta tuontirajoituksen vuoksi;
  • tavaran hävittämispäätöksiä.

Osasto antaa lausunnot hallinto-oikeudelle valitusten johdosta, jotka koskevat edellä mainittuihin oikaisuvaatimuksiin annettuja päätöksiä.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

                           

THT