Hoppa till innehåll

Beslut om ändring av 2 och 7 § i Tullens arbetsordning

Utgivningsdatum 16.12.2014 8.35 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 11.46
Pressmeddelande

132/2014, LN/AOL

Nr
132/2014

Datum
16.12.2014

Giltighetstid
Fr.o.m.1.1.2015 tills vidare

Beslut om ändring av 2 och 7 § i Tullens arbetsordning

Utfärdat i Helsingfors den 16 december 2014

—————

I enlighet med beslut av Tullens generaldirektör ändras 2 § 5 mom. och 7 § 4 mom. i Tullens arbetsordning (57/2013) som följer:

2 § Tullens enheter, verksamhetsenheter och tullkontor

— — — — — — — — — — — — — —

Vid tullkontorsavdelningen består verk- samhetsenheterna av tullarna. Tullarna  och de tullkontor som hör till dem samt de tillfäl- liga gränsövergångsställena är följande:

  • Helsingfors tull: tullkontoren i Helsing- fors, Lahtis och Hangö;
  • Flygtullen:  tullkontoret för flyg;
  • Kotka tull: tullkontoren i Kotka och Fredrikshamn;
  • Vaalimaa tull: tullkontoret i Vaalimaa;
  • Nuijamaa tull: tullkontoren i Nuijamaa och Vainikkala;
  • Imatra tull: tullkontoren i Imatra och Niirala samt tillfälliga gränsövergångsstället i Parikkala;
  • Åbo tull: tullkontoren i Åbo, Raumo, Tammerfors, Björneborg, Jyväskylä, Vasa och Karleby;
  • Torneå tull: tullkontoren i Torneå, Kil- pisjärvi, Kivilompolo, Karigasniemi, Utsjoki, Raja-Jooseppi, Salla, Kuusamo, Vartius och Uleåborg;
  • Mariehamns tull: tullkontoren i Marie- hamn, Eckerö och Långnäs.

7 § Bevakningsavdelningen

— — — — — — — — — — — — — —

Till avdelningens riksomfattande funktion- er hör utredning, analys och underrättelse samt företagsgranskning.

———

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2015.

TMD