Hoppa till innehåll

Beräkning av tullsatser för råsocker – nytt beräkningssätt för tullsatser för råsocker i kraft 1.4.2012

Utgivningsdatum 3.4.2012 13.11 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 15.29
Pressmeddelande

49/2012, TE/JR

Tullstyrelsen

         Föreskrift

Dnr
49/010/12

         Datum
         3.4.2012

Författningsgrund
Europeiska unionens officiella tidning EUT L 254/2009, 26.9.2009

Giltighetstid
Tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikten och deklaranter

Åtgärd 123
(KEU, Icke-preferenstullkvot vid användning för särskilda ändamål)

Ny mängdenhet
DAP = 10 000 kg, korrigerat enligt polarisation

Förordning nr 891/2009, 25.9.2009 (EUT L 254, 26.9.2009)
Artikel 10: Övergång till fri omsättning

För övergång till fri omsättning för kvoterna socker enligt CXL-medgivande med löpnummer 09.4317, 09.4318, 09.4319 och 09.4321 ska det krävas ett ursprungsintyg som utfärdas av de behöriga myndigheterna i det berörda tredjelandet enligt artiklarna 55–65 i förordning (EEG) nr 2454/93.

För socker enligt CXL-medgivande med löpnummer 09.4317, 09.4318, 09.4319 och 09.4320 gäller att om polarisationen för det importerade råsockret avviker från 96 grader ska tullsatsen 98 euro per ton höjas eller sänkas med 0,14 % per tiondels grad konstaterad avvikelse.

Exempel

Utbytet av sockret 96,1 grader, sockrets tullsats 98 euro/ton, polarisation 0,14 % blir av 98 euro 0,1372 euro (i enlighet med artikel 10 i förordningen).

Komponenter för åtgärd 123 är följande:

Kod Belopp Enhet Mängdenhet
01 98 EUR TNE
04 0.1372 EUR TNP

Den tull som uppbärs är:
98.00 euro/1000 kg + 0.1372 euro/1000 kg/korrigerat enligt polarisation.

Nytt beräkningssätt i dekaton i kraft 1.4.2012

Beräkningssättet för tullsatser för råsocker har ändrats så att polarisationen anges i dekaton (DAP)

0.1372 multipliceras med talet 10, varvid resultatet blir 1.372. Även mängdenheten ändras från ton till dekaton. Integreringen är följande:

Kod Belopp Enhet Mängdenhet
01 98 EUR TNE
04 1.372 EUR DAP

Den tull som uppbärs är:
98.00 euro/1000 kg + 1.372 euro/10 000 kg/korrigerat enligt polarisation.
Utläses (98 euro per ton) + (1.372 euro per dekaton, polarisation beaktad).

TMD