Hoppa till innehåll

Belastningen på Intrastat-uppgiftslämnarna blev lättare år 2008

Utgivningsdatum 26.2.2009 9.00 | Publicerad på svenska 16.2.2017 kl. 10.00
Pressmeddelande

Europeiska unionen har upprättat ett åtgärdsprogram vars mål är att fram till år 2012 med 25 % minska den administrativa börda som EU-lagstiftningen förorsakar företagen. Tullen ansvarar för Intrastat-statistikföring av handeln mellan EU-medlemsländerna, och den är ett av föremålen för åtgärdsprogrammet.

Antalet uppgiftsskyldiga håller på att minskas genom lagstiftning, och avsikten är att ytterligare automatisera metoderna för uppgiftssamling. I anslutning till programmet uppmätte Tullstyrelsens statistikenhet hösten 2008 den belastning som insamlingen av Intrastat-uppgifter förorsakar företag och kartlade problempunkter i tillställande av uppgifter.

år 2008 använde företagen allt som allt cirka 210 årsverken för Intrastat-deklarering. år 2007, då urvalet var något större och antalet elektroniska deklaranter var färre, använde företagen cirka 254 årsverken för Intrastat-deklarering.

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information:
statistikchef Timo Koskimäki, tfn 020 492 1851 eller tullöverinspektör Olli-Pekka Penttilä, tfn 020 492 1862
Statistikmeddelande