Hoppa till innehåll

Bekanta dig med kommissionens Brexit-checklista

21.2.2019 13.07
Pressmeddelande

Om Storbritannien utträder ur unionen utan ett utträdesavtal kommer landet att i tullhänseende behandlas som ett icke-EU-land från och med den 30 mars 2019. Därför måste företagen i EU redan nu förbereda sig inför det brittiska utträdet, om de inte redan gjort det. Brexit kommer att påverka ditt företag om

  • ni säljer varor eller utför tjänster i Storbritannien
  • ni köper varor eller tjänster från Storbritannien
  • ni transporterar varor via Storbritannien.

Alla berörda företag måste förbereda sig, fatta nödvändiga beslut och avsluta sina administrativa åtgärder före den 30 mars 2019 om de vill undvika avbrott i verksamheten.

Gör de praktiska åtgärderna snarast möjligt. Bekanta dig med kommissionens checklista  och de anvisningar som finns på Tullens webbsida om Brexit.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Brexit