Hoppa till innehåll

Begäran om utförselbekräftat överlåtelsebeslut i exportdeklaration – ändring 25.11.2017

Utgivningsdatum 9.10.2017 8.57
Pressmeddelande

Begäran om ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut som bevisar utförseln av varor som exporterats ut ur unionens tullområde görs i exportdeklarationen antingen med tilläggskoden för särskild upplysning 30400 (meddelandedeklaranter) eller genom att man i deklarationstjänsten för export väljer Ja i punkten Utförselbekräftelse RET.EXP i uppgifterna om deklarationspartiet.

Tilläggskoden 30400 tas ur bruk den 25 november 2017 och kan därefter inte längre anges i exportdeklarationsmeddelandet. Tullens exportsystem skapar dock utförselbekräftade överlåtelsebeslut för deklaranter, när varornas utförsel bekräftas vid Tullen.

Webbdeklaranterna behöver inte heller fr.o.m. den 25 november 2017 separat be att få utförselbekräftelsen i deklarationstjänsten för export. Ovannämnda punkt tas bort från tjänsten.

Mera information:
yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering