Hoppa till innehåll

BEC-klassificering i utrikeshandelsstatistiken

Utgivningsdatum 31.10.2017 9.00
Pressmeddelande

Classification by Broad Economic Categories

Utrikeshandelsstatistik för varor finns tillgängligt i databasen och i månadsstatistiken nu också enligt klassificeringsstandarden BEC (Broad Economic Categories). BEC baseras på SITC-klassificeringen och upprätthålls av FN. Varorna klassificeras enligt makroekonomiska kategorier (kapitalvaror, mellanprodukter, konsumtionsvaror).

Tullen, Statistik
Mera information: Anssi Kaarna, tel. 040 332 8153 eller Christina Telasuo, tel. 040 332 1828
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
BEC-varuklassificering Statistikmeddelande