Hoppa till innehåll

Bästa kund som tillämpar tullagring - Deklarationerna för tullagring blir elektroniska under år 2019

Utgivningsdatum 10.9.2018 14.24
Pressmeddelande

I framtiden ska deklarationerna för tullagring inges elektroniskt till Tullen, antingen via en webbtjänst eller genom direkt meddelandedeklarering från företagens egna system. Enligt preliminära planer tas webbtjänsten i bruk i mars 2019 och meddelandedeklareringen därefter under vårens lopp. Efter ibruktagningen blir det inom några månader obligatoriskt att inge deklarationerna elektroniskt vid tullagring.

Beakta ändringarna i tid

  • Deklarationens datainnehåll förnyas: som lagerkod används en ny typ av identifikation, varukoden ska anges med minst sex (6) siffrors noggrannhet och varans statistiska värde ska anmälas.
  • Tullen tilldelar deklarationen MRN- och varupostnummer som ska registreras i tullagrets bokföring och meddelas för kännedom till den som inger följande tulldeklaration. Du kan använda det nuvarande uppläggningsnumret som ditt eget deklarantens referensnummer.
  • Du kan också inge deklarationen på förhand, 30 dagar innan varornas ankomst anmäls, om du känner till referenserna för den föregående deklarationen.
  • Deklarationerna handläggs vid Elektroniska servicecentralen som är öppen 24/7.
  • Den som ansvarar för tullagrets bokföring ska också inge en deklaration för avslutande av förfarandet när varorna har hänförts till ett annat förfarande eller återexporterats.
  • Du ska ha ett EORI-nummer då du inger elektroniska deklarationer för tullagring. Om ditt företag inte ännu har ett EORI-nummer, ska du ansöka om ett sådant hos Tullen.

Närmare information om tidtabellen för reformen ges under höstens lopp på Tullens webbplats.

Mera information på webbplatsen tulli.fi
Om Tullen > Aktuellt > Artikel > Deklarationen för tullagring blir elektronisk 2019: Deklarationen för tullagring blir elektronisk 2019
Företag > Kund hos Tullen > Kundrådgivning > Webbseminarier: Reform av tulldeklareringen
Om e-tjänster > Sök- och förfrågningstjänster: EORI
Kontroll av EORI-numrets giltighet: Europeiska Kommissionen > Skatter och Tullunion > Databaser > EORI > Validering av EORI-nummer
Du kan också fråga mer per e-post: UCC(at)tulli.fi.

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering