Hoppa till innehåll

T-passituksen päättäminen meriliikenneyhtiön manifestimerkinnällä

6.9.2010 9.37
Tiedote

144/2010, JR/Lasse Lehtokangas

Tullihallituksen saamien tietojen mukaan meriliikenneyhtiöiden tekemissä meriliikenteen yksinkertaistetun passitusmenettelyn passitusasiakirjoissa, eli laivan manifesteissa, on tavaran tullioikeudellinen asema joissain tapauksissa ilmoitettu väärin. Tavaran status on manifesteissa ilmoitettu yhteisötavaraksi merkinnällä C, vaikka se todellisuudessa on tullivalvonnassa olevaa kolmannen maan tavaraa.

Tällaisia tapauksia on havaittu tilanteissa, joissa tullaamaton tavara on saapunut T1-passitusmenettelyssä satamaan ja tarkoituksena on ollut päättää T1-passitus meriliikenteen yksinkertaistettuun passitusmenettelyyn. Näissä tapauksissa aikaisempi T1-passitus voidaan päättää, kun sama tavara on asetettu meriliikenteen yksinkertaistettuun passitusmenettelyyn, jolloin se on merkittävä säännöllisen reittiliikenteen aluksen manifestiin statuksella T1 tai epäsäännöllisen reittiliikenteen aluksen manifestiin merkinnällä ”N”.

Jos meriliikenneyhtiö esittää Tullille manifestin, jossa T1-passilla satamaan saapuneen tavaran status on muuttunut T1-tavarasta yhteisötavaraksi pelkästään meriliikenneyhtiön manifestimerkinnällä ”C”, ilman että tavaralle olisi haettu vapaaseen liikkeeseen luovutusta, tarkoittaisi se meriliikenneyhtiön poistaneen tavaran luvattomasti tullivalvonnasta. Välttääkseen tämän sekä siitä seuraavat mahdolliset veroseuraamukset tulisi meriliikenneyhtiöiden varmistua tavaroiden tullioikeudellisesta asemasta ennen manifestin esittämistä Tullille.

Passituksesta vastaavan näkökulmasta T1-passituksen päättäminen hankaloituu huomattavasti, jos meriliikenneyhtiö esittää tavaran väärällä statuksella, sillä tuolloin tavaralle ei ole osoitettu uutta Tullin hyväksymää tulliselvitysmuotoa. Passituksesta vastaavan on otettava huomioon, ettei vastuu passitettaviin tavaroihin kohdistuvasta mahdollisesta tullivelasta häviä ennen kuin tavaroille on osoitettu uusi Tullin hyväksymä tulliselvitysmuoto. Tavaran esittäminen sataman tulliviranomaiselle sen saapuessa satamaan ei automaattisesti tarkoita passitusvastuun päättymistä. Tästä johtuen passituksesta vastaavan tulee huolehtia siitä, että tavaroiden vastaanottaja, esimerkiksi meriliikenneyhtiö, on tietoinen tavaroihin kohdistuvasta passitusmenettelystä.

THT