Hoppa till innehåll

AVS-marknadstillträdesförordning; Kenya återinfört fr.o.m. 25.12.2014

Utgivningsdatum 30.12.2014 8.45 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 13.10
Pressmeddelande

138/2014, LL

Rättsakt: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1387/2014, EUT L 369, 24.12.2014

Kenya har återinförts i bilaga I till förordningen om marknadstillträde för AVS-staterna (Rådets förordning (EG) nr 1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007), dvs. i förteckningen över förmånsländerna. Förordningen tillämpas från och med den 25 december 2014.

Kenya ströks ur förteckningen över förmånsländerna i förordning nr 1528/2007 genom förordning (EU) nr 527/2013 (EUT L 165, 18.6.2013) som tillämpats sedan den 1 oktober 2014 (TMD 76/2013). I länderförteckningen i den ändrade bilagan I till förordning 527/2013 lämnades bara de territorier och stater som slutfört förhandlingarna om regionala ekonomiska partnerskapsavtal. Då ströks Kenya bland vissa andra länder  från förordningens bilaga I.

Kenya och EU slutförde den 16 oktober 2014 förhandlingarna om ett avtal om ekonomiskt partnerskap. Därför har Kenya genom förordning nr 1387/2014 kunnat återinföras i bilaga I till förordningen om marknadstillträde.

Kenya har också lagts till i förteckningen över förmånsländerna enligt GSP-systemet med verkan fr.o.m. den 1 oktober 2014 (TMD 101/2014).

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

Kommissionens förordning nr 1387/2014 (EUT L 369, 24.12.2014, s. 35–36)

TMD