Hoppa till innehåll

AVS-marknadstillträdesförordning fr.o.m. 1.10.2014

Utgivningsdatum 1.7.2013 12.17 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.35
Pressmeddelande

76/2013, LL

Förordningen om marknadstillträde (EPA-behandling, Rådets förordning (EG) nr 1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007), som ersatt tullförmånerna enligt AVS-EG-partnerskapsavtalet (s.k. Cotonouavtalet, LOMA-behandling), har tillämpats på 35 stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) fr.o.m. den 1 januari 2008 (TMD 215/010/28.12.2007). Zambia (ZM) kom med i förordningens tillämpningsområde den 9 december 2008 (förordning nr 1217/2008, EUT L 330, 9.12.2008).

Förteckningen över förmånsländerna i förordning nr 1528/2007 har nu ändrats genom förordning (EU) nr 527/2013 (EUT L 165, 18.6.2013, bilagan nedan). Förordningen kommer att tillämpas från den 1 oktober 2014. Den ändrade bilagan I innehåller en förteckning över de regioner och stater som slutfört förhandlingarna om ingående av regionala ekonomiska partnerskapsavtal (19 förmånsländer som i TARIC-databasen benämns ”ESA, Eastern and Southern Africa States”, ”CARIFORUM (CARI)” och ”Papua Nya Guinea (PG)”).

Behövliga åtgärder för ratificering av ekonomiska partnerskapsavtal har inte vidtagits av 17 AVS-stater: Republiken Botswana, Republiken Burundi, Republiken Elfenbenskusten, Republiken Fiji, Republiken Ghana, Republiken Haiti, Republiken Kamerun, Republiken Kenya, Unionen Komorerna, Konungariket Lesotho, Republiken Moçambique, Republiken Namibia, Republiken Rwanda, Konungariket Swaziland, Förenade republiken Tanzania, Republiken Uganda och Republiken Zambia. Dessa stater är alltså strukna från bilaga I, dvs. förteckningen över förmånsländerna, fr.o.m. den 1 oktober 2014.

Dessa strukna länder borde snabbt kunna återinföras i bilaga 1 till förordning (EG) nr 1528/2007 genast när länderna vidtagit nödvändiga åtgärder för att ratificera sina avtal. Länderna borde omfattas av förordningen tills de ekonomiska partnerskapsavtalen träder i kraft. För detta snabba återinförande har kommissionen genom förordning 527/2013 getts befogenhet att anta delegerade akter för att i bilaga 1 till förordning (EG) nr 1528/2007 återinföra de länder som strukits från bilagan.

En del av dessa strukna stater (9 st.) är emellertid förmånsländer i det reviderade GSP-systemet som börjar tillämpas den 1 januari 2014. De åtta länder som ovan angetts med fet stil omfattas inte av det nya GSP-systemet. De står utanför alla tullförmåner, om deras situation inte ändras före den 1 oktober 2014.

För närvarande nämns det i Taric-databasens landgrupp ” Ekonomiska partnerskapsavtalen (EPA)” just de länder som genom förordning 527/2013 strukits från bilaga I till förordning 1528/2007 med verkan fr.o.m. den 1 oktober 2014. Andra AVS-stater som avses i förordning 1528/2007 omfattas redan nu av olika graders ekonomiska partnerskapsavtal (i Taric: ”ESA, Eastern and Southern Africa States”, ”CARIFORUM (CARI)” och ”Papua Nya Guinea (PG)”).

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

Förordning (EU) nr 527/2013 (EUT L 165, 18.6.2013, s. 59-61)

TMD