Hoppa till innehåll

Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. i bilskattelagen

15.12.2010 16.26
Pressmeddelande

194/2010, JS/JAN

Tullstyrelsen

      Föreskrift

   

Dnr
194/010/10

      Datum 
     15.12.2010

Författningsgrund
40 § 2 mom. i bilskattelagen

Giltighetstid
1.1.2011- 25.1.2012

Målgrupper
Tulldistrikten, registrerade ombud samt fordonsimportörer som anmält sig som sökande av status som registrerat bilskatteombud

Tullstyrelsen har med stöd av 40 § 2 mom. i bilskattelagen fastställt de perioder för vilka en bilskattedeklaration enligt 40 § 3 mom. skall avges. Deklarationsperioderna i varje kalendermånad är följande:

Första perioden: den 1 -10 dagen
Andra perioden: den 11 - 20 dagen
Tredje perioden: den 21- sista dagen i månaden.

Avgivande av bilskattedeklarationen

Registrerade ombud skall avge en bilskattedeklaration i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter utgången av perioden. Om den sista deklarationsdagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, kan deklarationen enligt 5 § i lagen om beräknande av laga tid ännu inlämnas den första vardagen därefter.

Förfallodag för skatt

Förfallodagen för bilskatter som påförts under en period infaller 25 dagar efter utgången av perioden. Kunderna skickas en periodspecifikation med vilken dessa på en gång kan betala alla sådana bilskattebeslut som förfaller till betalning samtidigt. Om förfallodagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, kan skatten ännu betalas den första vardagen därefter.

Om kunden betalar skatten för sent, uppbärs förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) separat för varje bilskattebeslut (det lägsta belopp som uppbärs är 3 euro per beslut).

Bilaga

Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. i bilskattelagen
Första perioden den 1 -10 dagen
Andra perioden den 11 - 20 dagen
Tredje perioden den 21- sista dagen i månaden.

Tullstyrelsens cirkulär 194/010/09, 15.12.2010.

Registrerade ombud ska avge en bilskattedeklaration i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter utgången av perioden

Bilskatteperiod

Sista inlämningsdag för perioddeklaration

Förfallodag

1. - 10.1.2011

20.1.2011

4.2.2011

11. - 20.1.2011

1.2.2011

15.2.2011

21. - 31.1.2011

11.2.2011

25.2.2011

1. - 10.2.2011

21.2.2011

7.3.2011

11. - 20.2.2011

2.3.2011

17.3.2011

21. - 28.2.2011

10.3.2011

25.3.2011

1. - 10.3.2011

21.3.2011

4.4.2011

11. - 20.3.2011

30.3.2011

14.4.2011

21. - 31.3.2011

11.4.2011

26.4.2011

1. - 10.4.2011

20.4.2011

5.5.2011

11. - 20.4.2011

2.5.2011

16.5.2011

21. - 30.4.2011

10.5.2011

25.5.2011

1. - 10.5.2011

20.5.2011

6.6.2011

11. - 20.5.2011

31.5.2011

14.6.2011

21. - 31.5.2011

10.6.2011

27.6.2011

1. - 10.6.2011

20.6.2011

5.7.2011

11. - 20.6.2011

30.6.2011

15.7.2011

21. - 30.6.2011

11.7.2011

25.7.2011

1. - 10.7.2011

20.7.2011

4.8.2011

11. - 20.7.2011

1.8.2011

15.8.2011

21. - 31.7.2011

10.8.2011

25.8.2011

1. - 10.8.2011

22.8.2011

5.9.2011

11. - 20.8.2011

30.8.2011

14.9.2011

21. - 31.8.2011

12.9.2011

26.9.2011

1. - 10.9.2011

20.9.2011

5.10.2011

11. - 20.9.2011

30.9.2011

17.10.2011

21. - 30.9.2011

10.10.2011

25.10.2011

1. - 10.10.2011

20.10.2011

4.11.2011

11. - 20.10.2011

31.10.2011

14.11.2011

21. - 31.10.2011

10.11.2011

25.11.2011

1. - 10.11.2011

21.11.2011

5.12.2011

11. - 20.11.2011

30.11.2011

15.12.2011

21. - 30.11.2011

12.12.2011

27.12.2011

1. - 10.12.2011

20.12.2011

4.1.2012

11. - 20.12.2011

30.12.2011

16.1.2012

21. - 31.12.2011

10.1.2012

25.1.2012

TMD