Hoppa till innehåll

Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. bilskattelagen

8.12.2009 14.09
Pressmeddelande

181/2009, JS/JAN

Tullstyrelsen

     Föreskrift

   

Dnr

     Datum 

181/010/09

     7.12.2009

Författningsgrund
40 § 2 mom. i bilskattelagen

Giltighetstid
1.1.2010 - 25.1.2011

Målgrupper
Tulldistrikten, registrerade ombud samt fordonsimportörer som anmält sig som sökande av status som registrerat bilskatteombud

Tullstyrelsen har med stöd av 40 § 2 mom. i bilskattelagen fastställt de perioder för vilka en bilskattedeklaration enligt 40 § 3 mom. skall avges. Deklarationsperioderna i varje kalendermånad är följande:
1:a perioden: den 1 -10 dagen
2:a perioden: den 11 - 20 dagen
3:e perioden: den 21- sista dagen i månaden.

Avgivande av bilskattedeklarationen

Registrerade ombud skall avge en bilskattedeklaration i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter utgången av perioden. Om den sista deklarationsdagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, kan deklarationen enligt 5 § lagen om beräknande av laga tid ännu inlämnas den första vardagen därefter.

Förfallodag för skatt

Förfallodagen för bilskatter som påförts för en period infaller 25 dagar efter utgången av perioden. För skatterna skickas kunderna en periodspecifikation med vilken kunden på en gång kan betala alla sådana bilskattebeslut som förfaller till betalning samtidigt. Om förfallodagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, kan skatten ännu betalas den första vardagen därefter.

Om kunden betalar skatten för sent, uppbärs förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) separat för varje bilskattebeslut (det lägsta belopp som uppbärs är 3 euro per beslut).

Bilaga

Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. i bilskattelagen:
1:a perioden den 1 -10 dagen
2:a perioden den 11 - 20 dagen
3:e perioden den 21- sista dagen i månaden.

Tullstyrelsens cirkulär 181/010/09, 7.12.2009.

Registrerade ombud ska avge en bilskattedeklaration i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter utgången av perioden.

Bilskatteperiod

Sista inlämningsdag för perioddeklaration

Förfallodag

1 - 10.1.2010

20.1.2010

4.2.2010

11 - 20.1.2010

1.2.2010

15.2.2010

21 - 31.1.2010

11.2.2010

25.2.2010

1 - 10.2.2010

22.2.2010

8.3.2010

11 - 20.2.2010

2.3.2010

17.3.2010

21 - 28.2.2010

10.3.2010

25.3.2010

1 - 10.3.2010

22.3.2010

6.4.2010

11 - 20.3.2010

30.3.2010

14.4.2010

21 - 31.3.2010

12.4.2010

26.4.2010

1 - 10.4.2010

20.4.2010

5.5.2010

11 - 20.4.2010

30.4.2010

17.5.2010

21 - 30.4.2010

10.5.2010

25.5.2010

1 - 10.5.2010

20.5.2010

4.6.2010

11 - 20.5.2010

31.5.2010

14.6.2010

21 - 31.5.2010

10.6.2010

28.6.2010

1 - 10.6.2010

21.6.2010

5.7.2010

11 - 20.6.2010

30.6.2010

15.7.2010

21 - 30.6.2010

12.7.2010

26.7.2010

1 - 10.7.2010

20.7.2010

4.8.2010

11 - 20.7.2010

30.7.2010

16.8.2010

21 - 31.7.2010

10.8.2010

25.8.2010

1 - 10.8.2010

20.8.2010

6.9.2010

11 - 20.8.2010

30.8.2010

14.9.2010

21 - 31.8.2010

10.9.2010

27.9.2010

1 - 10.9.2010

20.9.2010

5.10.2010

11 - 20.9.2010

30.9.2010

15.10.2010

21 - 30.9.2010

11.10.2010

25.10.2010

1 - 10.10.2010

20.10.2010

4.11.2010

11 - 20.10.2010

1.11.2010

15.11.2010

21 - 31.10.2010

10.11.2010

25.11.2010

1 - 10.11.2010

22.11.2010

7.12.2010

11 - 20.11.2010

30.11.2010

15.12.2010

21 - 30.11.2010

10.12.2010

27.12.2010

1 - 10.12.2010

20.12.2010

4.1.2011

11 - 20.12.2010

30.12.2010

14.1.2011

21 - 31.12.2010

10.1.2011

25.1.2011

TMD