Hoppa till innehåll

Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. bilskattelagen

24.11.2011 14.13
Pressmeddelande

189/2011, JS/JAN

Tullstyrelsen

Föreskrift

Dnr
189/010/11

Datum
16.11.2011

Författningsgrund
40 § 2 mom. i bilskattelagen

Giltighetstid
1.1.2012–25.1.2013

Målgrupper
Tulldistrikten, registrerade ombud samt fordonsimportörer som anmält sig som sökande av status som registrerat ombud

Tullstyrelsen har med stöd av 40 § 2 mom. i bilskattelagen fastställt de perioder för vilka en bilskattedeklaration enligt 40 § 3 mom. skall avges. Deklarationsperioderna i varje kalendermånad är följande:
1:a perioden: den 1–10 dagen
2:a perioden: den 11–20 dagen
3:e perioden: den 21–sista dagen i månaden.

Avgivande av bilskattedeklarationen

Registrerade ombud skall avge en bilskattedeklaration i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter utgången av perioden. Om den sista deklarationsdagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, kan deklarationen enligt 5 § i lagen om beräknande av laga tid ännu inlämnas den första vardagen därefter.

Förfallodag för skatt

Förfallodagen för bilskatter som påförts under en period infaller 25 dagar efter utgången av perioden. Kunderna skickas en periodspecifikation med vilken dessa på en gång kan betala alla sådana bilskattebeslut som förfaller till betalning samtidigt. Om förfallodagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, kan skatten ännu betalas den första vardagen därefter.

Om kunden betalar skatten för sent, uppbärs förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) separat för varje bilskattebeslut (det lägsta belopp som uppbärs är 3 euro per beslut).

Bilaga

Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. i bilskattelagen
1:a perioden den 1–10 dagen
2:a perioden den 11–20 dagen
3:e perioden den 21–sista dagen i månaden.

Tullstyrelsens cirkulär 189/010/11, 16.11.2011

Registrerade ombud ska avge en bilskattedeklaration i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter utgången av perioden.

Bilskatteperiod Sista inlämnings­dag för perioddeklaration Förfallodag

1–10.1.2012

20.1.2012

6.2.2012

11–20.1.2012

30.1.2012

14.2.2012

21–31.1.2012

10.2.2012

27.2.2012

1–10.2.2012

20.2.2012

6.3.2012

11–20.2.2012

1.3.2012

16.3.2012

21–29.2.2012

12.3.2012

26.3.2012

1–10.3.2012

20.3.2012

4.4.2012

11–20.3.2012

30.3.2012

16.4.2012

21–31.3.2012

10.4.2012

25.4.2012

1–10.4.2012

20.4.2012

7.5.2012

11–20.4.2012

30.4.2012

15.5.2012

21–30.4.2012

10.5.2012

25.5.2012

1–10.5.2012

21.5.2012

4.6.2012

11–20.5.2012

30.5.2012

14.6.2012

21–31.5.2012

11.6.2012

25.6.2012

1–10.6.2012

20.6.2012

5.7.2012

11–20.6.2012

2.7.2012

16.7.2012

21–30.6.2012

10.7.2012

25.7.2012

1–10.7.2012

20.7.2012

6.8.2012

11–20.7.2012

30.7.2012

14.8.2012

21–31.7.2012

10.8.2012

27.8.2012

1–10.8.2012

20.8.2012

4.9.2012

11–20.8.2012

30.8.2012

14.9.2012

21–31.8.2012

10.9.2012

25.9.2012

1–10.9.2012

20.9.2012

5.10.2012

11–20.9.2012

1.10.2012

15.10.2012

21–30.9.2012

10.10.2012

25.10.2012

1–10.10.2012

22.10.2012

5.11.2012

11–20.10.2012

30.10.2012

14.11.2012

21–31.10.2012

12.11.2012

26.11.2012

1–10.11.2012

20.11.2012

5.12.2012

11–20.11.2012

30.11.2012

17.12.2012

21–30.11.2012

10.12.2012

27.12.2012

1–10.12.2012

20.12.2012

4.1.2013

11–20.12.2012

31.12.2012

14.1.2013

21–31.12.2012

10.1.2013

25.1.2013

TMD