Hoppa till innehåll

Autonoma tullbefrielser 1.7.2017

28.6.2017 10.37
Pressmeddelande

PNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) nr 2017/1134; publicerad i EUT L 164/27.6.2017.

Bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ändras på följande sätt:

1) Raderna för de produkter som förtecknas i bilaga I till den här förordningen ska införas i tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013, i den ordningsföljd som anges i den första kolumnen (”KN-nummer”) i den tabellen.

2) Raderna för de produkter vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga II till denna förordning ska utgå.

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2017.

Mera information:
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD