Hoppa till innehåll

Autonoma tullbefrielser 1.1.2017

30.12.2016 14.33
Pressmeddelande

124/2016, MNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) nr 2016/2390; publicerad i EUT L 360/30.12.2016.

Genom den nu publicerade förordningen ersätts bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 i sin helhet.

Förordningen tillämpas från den 1 januari 2017.

TMD